جشنواره کلدر

شورای سیاست‌گذاری

اعضای شورای سیاست‌گذاری و مسئولان جشنواره جهانی فیلم مستند کلدر

سلامت شما مهم است

جشنواره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود

باتوجه به شیوع بیماری ویروس کرونا، تمام مراحل جشنواره کلدر با درنظرگرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی و برخی مراحل ترجیحا غیرحضوری انجام می‌شود

جشنواره فیلم مستند کلدر

از نگاه دیگران

نقل قول‌هایی از کارشناسان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر

انتقاد یا پیشنهاد دارید؟