درباره‌ی

جشنواره فیلم مستند کلدر

چرا استان لرستان و چرا عنوان کلدر؟

لرستان یکی از غنی‌ترین و پر نمونه‌ترین نشانه‌های تاریخی در دوره‌های تمدن بشری است که برای هیچکدام از آن‌ها تقریبا بدیلی در تاریخ جهان وجود ندارد و بنوعی مبدا و آغازگر بوده است:
غارهای مسکون، مفرغ لرستان متعلق به تمدن الی پی، غار کلماکره بعنوان حافظ و نگهدارنده اشیا مقدس واپسین شاهک‌نشین تمدن برجسته عیلام، پل‌های حیرت‌انگیز تمدن ساسانی، قلعه فلک الافلاک و…
اما غار کلدر چند ویژگی دارد که آن را برای نام گذاری جشنواره متمایز می‌کند:
  1. جدیدترین تحول باستان‌شناسی منطقه است
  2. علمی‌ترین و متقن‌ترین ادعای گمانه‌زنی تاریخی در مجامع علمی جهان است
  3. تاریخ سکونت انسان هوشمند را در لرستان حدود بیش از ۱۴هزار سال قدیمی‌تر کرده است
  4. از همه مهم‌تر دره خرم‌آباد لرستان را به‌عنوان مبدا حرکت انسان هوشمند به اروپا به اثبات رسانده است

درباره‌ی «غار کلدر» بیشتر بخوانید (کلیک کنید)

چرا جشنواره با موضوعیت تاریخ تمدن؟

امروزه در جهان، دانستن تاریخ ” غرور ملی” محسوب می‌شود. ما دانستن را به تاریخ بدهکاریم.

یران تنها تمدن جهان است که از آغاز تا تکوین تدریجی در طول تاریخ هیچ‌گاه متوقف نشده اما پیشخوان این آگاهی تاریخی تهی است.

نه دانسته‌هایمان از تاریخمان مستقیما از ما استخراج شده و نه مردمان ما از این همه تاریخ دردانه آگاهند و در سوی دیگر در میان این همه جشنواره ریز و درشت که بیشترشان هیچ تفکری را نه به سینمای ملی و نه به دانش ما اضافه می‌کند، خلاء یک جشنواره تخصصی با موضوعیت تاریخ و تمدن به شدت احساس می‌شود.

چرا مستند؟

تفکری که گروه ما را به سمت بنیان جشنواره انداخت درواقع نمایاندن تاریخ سرزمین مادریِ ایران در یک سطح ملی وجهان شمول است که در ابتدا این یک مفهوم اثبات اسنادی را به ذهن متبادر میسازد ، به زعم ما در گام اول تولیدات مستند این معنا را قدرتمند تر میکند بویژه اینکه به فیلم مستند و متعاقب آن چشنواره فیلم علاوه بر نگاه پزوهشی ، به وجوه زیبایی شناسانه که ذات فیلم است تکیه دارد که جشنواره میتواند در برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت یک نگاه و جریان ” تالیفی ” در حوزه ” فیلم باستانشناسی ” را بنیان نهد!

اهداف جشنواره

سینمای مستند مغفول مانده‌ترین بخش تولید سینمای ملی است. چه از نظر رویکرد متولیان فرهنگی و چه از نظر تخصیص بودجه و اقتصاد.

حال سینمای تاریخ و باستان‌شناسی در قعر این هرم تولید مستند قرار دارد .

جشنواره کلدر با توجه به جایگاه مستقل و ضروری سینمای مستند تاریخی در جهان می‌خواهد محملی برای شناسایی تاریخ و این نوع سینما به سطحی گسترده و در ادامه تشویق و تبلیغ این گونه از سینما باشد.

دانلود پروپوزال جشنواره فیلم مستند کلدر

برای دانلود پروپوزال جشنواره فیلم مستند کلدر، اینجا کلیک کنید

در این پروپوزال، توضیحات کلی راجع‌به اساسنامه جشنواره، محل برگزاری، شورای سیاست‌گذاری، اندیشه بنیادین جشنواره، سازمان اداری، روند کار، زمان برگزاری، مهلت آثار و مراحل جشنواره فیلم مستند کلدر درج شده است.

فهرست اعضای

شورای سیاست‌گذاری جشنواره کلدر