بهروز بازگیر

/ مدیر امور اجرایی و عضو شورای سیاست‌گذاری

دکتر بهروز بازگیر، باستان‌شناس، سرپرست هیئت کاوش غار باستانی کلدر، استاد دانشگاه، عضو شورای سیاست گذاری و مدیر امور اجرایی جشنواره جهانی فیلم مستند کلدر است

دکتر بهروز بازگیر

عضو شورای سیاست‌گذاری و مدیر امور اجرایی جشنواره جهانی فیلم مستند کلدر