سید غلامرضا نعمت‌پور

/ سخنگوی جشنواره و عضو شورای سیاست‌گذاری

تهیه‌کننده و کارگردان

سید غلامرضا نعمت‌پور

سخنگوی جشنواره و عضو شورای سیاست‌گذاری